Samisk språkutvalg

Språkutvalget for samiske språk

Last ned Hjertespråket (NOU 2016:18)

Mandag 10. oktober 2016 overrakte Samisk språkutvalg sin rapport Hjertespråket (NOU 2016:18) til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og sametingspresident Aili Keskitalo. Last ned utredningen her.  Samisk språkutvalg ble nedsatt ved Kongelig resolusjon...

Følg streaming fra overleveringen i dag

Mandag 10. oktober mottar kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner NOU 2016:18 – Hjertespråket i Trondheim kl 13.30 – 15.00 Sted: Nidelven hotell, Trondhjemssalen 2 Overleveringen...

Offentliggjøring av Samisk språkutvalgs utredning

Samisk språkutvalg legger frem sin NOU 10. oktober kl. 13.30 på Scandic Nidelven hotell i Trondheim. Leder for utvalget Bård Magne Pedersen vil sammen med resten av utvalget overlevere utredningen til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og...

Frist for levering 8. september 2016

Samisk språkutvalg har fått utsettelse på levering av endelig utredning fra 16. august 2016 til 8. september 2016. Utvalget leverer utredningen i form av en NOU (Norges offisielle utredninger). Áigemearri buktit čielggadeami lea čakčamánu 8.b.2016. Sámi...

Samisk språkutvalgs delrapport

Utvalget skal utrede lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene i Norge. Samisk språkutvalg offentliggjør med dette en enstemmig delrapport om kommunenes forpliktelser og struktur knyttet til samiske språk. Utvalget understreker at de prinsipielle...

Utsatt leveringsfrist på rapport

Samisk språkutvalg har anmodet om og fått innvilget utsettelse av endelig frist for levering av rapport for utvalgets arbeid til 15. august 2016. Utvalget leverer likevel sine prinsipielle vurderinger og overordnede tiltak knyttet til kommunens forpliktelser og...

Program for paneldebatt om samiske språk

Paneldebatten er åpen for alle. Debatten tolkes mellom nordsamisk og norsk. Tid: 27. august kl. 15.00 Sted: Fylkeshuset i Tromsø, møterom Senja, adr. Strandveien 13 Kl. 15:00 Utvalgsleder Bård Magne Pedersen ønsker velkommen Hilsen til ungdomspanelet på sørsamisk...

Dáhttu registreret sámegielaid Álbmotregistarii

Sámi giellalávdegoddi oaivvilda ahte galgá leat vejolaš oažžut bajilgova das geat leat sámegielagat Norggas ja gos sii orrot. Dan dihte evttoha lávdegoddi lágas nannet ahte galgá sáhttit registreret sámegielaid Álbmotregistarii. Sámi giellalávdegoddi ii galgga buktit...